SOUTHWEST DIVISION

NBA

Kako su nastala imena NBA klubova – SOUTHWEST DIVISION

BY
Miro Vujinovic

Za većinu timova koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država njihovo se ime sastoji iz dva dela. Isto pravilo važi i ...