Miroslav Živković

Fudbaleri

Miroslav Živković je bio jedna od velikih jugoslovenskih nada, a danas pati od teške bolesti i živi u lošim uslovima.

BY
Miro Vujinovic

Miroslav Živković je bio jedna od velikih jugoslovenskih nada. Igrao je u generaciji asova kao što su Vladimir Jugović i ...