Sporazum o saradnji izmedu Sportskog saveza Srbije i Omladinskog Saveza Srbije | SSS | Vesti | sportnetwork
  • Instagram

  • Pregleda

    34

  • Shares

Sporazum o saradnji izmedu Sportskog saveza Srbije i Omladinskog Saveza Srbije

Zaključen dana 07.04.2017.godine između: Sportskog saveza Srbije sa sedištem u Beogradu , ul.Makedonska br.28/2 , koji zastupa predsednik saveza gospodin Aleksandar Šoštar ( u daljem tekstu SSS) i Omladinskog Saveza Srbije sa sedištem u Beogradu ul. Riječka br.11 koji zastupa predsednik saveza gospodin Hadži Strahinja Stojković, (u daljem tekstu OSS), Sporazum se potpisuje radi saradnje i partnerstva SSS i OSS na projektima i programima koji su od zajedničkog interesa. Zajednički programi, projekti i aktivnosti koje budu sprovodili SSS i OSS biće u potpunosti u skladu sa Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije, kao i sa drugim strateškim dokumentima. Sporazum o saradnji potpisan je na neodrđeno vreme, i može sporazumno biti raskinut.

Komentari ()

FACEBOOK

Twitter